Ga naar de inhoud

Elektrisch veld meting

Metingen

Elektrisch wisselveld
Elektrische wisselvelden ontstaan door wisselspanningen in installaties, leidingen, apparaten etc. Men meet de elektrische veldsterkte in Volt per meter (V/m). Deze velden zetten het lichaam van de mens die in dat veld is onder spanning en veroorzaken inwendig kunstmatige stromen, ladingsomkeringen en irritatie van de zenuwen. Dit veld ontstaat bij alle snoeren, kabels en leidingen, wanneer deze aan het lichtnet aangesloten zijn, ook wanneer er geen stroom gebruikt wordt. Dit geldt ook voor alle aangesloten apparaten, schakelaars, lampen en stopcontacten wanneer er geen tegenmaatregelen genomen zijn. Zij allen versterken het elektrische veld. Ook kunnen zelfs wanden en plafonds waarin leidingen lopen "aankoppelen" en over een groot oppervlak een elektrisch veld uitstralen.

Terug naar de inhoud