Ga naar de inhoud

Magnetisch veld meting

Metingen

Magnetisch wisselveld
Magnetische wisselvelden ontstaan door elektrische stromen in leidingen, installaties, apparaten en transformatoren. Omdat ze over het algemeen met 50 Hz werken, noemt men het laagfrequente velden. De veldsterkte geeft men aan in ampère per meter (A/m) en de stroomdichtheid meet men in Tesla. In een dergelijk veld worden in het lichaam kunstmatige stromen geïnduceerd en elektrische spanningen opgewekt. Het biologische risico stijgt sterk met de frequentie en de veldsterkte, met andere woorden zowel een sterker veld als een hogere frequentie verhoogt de kans op gezondheidsklachten.

Terug naar de inhoud