Ga naar de inhoud

Priviacy verklaring

Privacy verklaring
Privacy Statement
Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen

Privacy Statement


Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:    Guido J.M. Fassaert
Onderneming:    Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen
Bezoekadres:     Het Veer 29
                           1633 HA Avenhorn
                           Nederland

E-mail:     info@efcomstralingsbescherming.nl
Telefoonnummer:   +31 (0) 6 20881889
KvK-nummer:     37162981
Btw nummer: NL001285675B31


Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen, waaronder www.efcomstralingsbescherming.nl.  

Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen om de overeenkomst uit te voeren.

Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, bank en/of creditcard gegevens;
voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@efcomstralingsbescherming.nl.  

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beƫindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Het staat Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Efcom Stralingsbescherming en Telecommunicatiesytemen.Efcom Stralingsbescherming Het Veer 29  1633HA Avenhorn. info @efcomstralingsbescherming.nl tel +31 620 881 889
KvK Noordwest Holland 37162981  btw. NL001285675B31
Terug naar de inhoud